Opleidingscommissie

De opleidingscommissie bestaat uit een klein aantal leden die zich bezighouden met de opleiding van alle leden (jong en oud) die muziekles hebben. De opleidingscommissie werkt heel nauw samen met de jeugdcommissie. Deze twee commissies zijn enigszins met elkaar verweven.

Taken van de opleidingscommissie zijn het onderhouden van contacten met de leerlingen (en hun ouders/verzorgers) en met de docenten/dirigenten. De voortgang van de lessen wordt besproken.  Ook wordt geïnventariseerd welke docenten het volgende jaar weer lesgeven en welke leerlingen het volgende jaar door willen gaan met muziekles en op welk muziekinstrument. Als er leerlingen door kunnen stromen naar de verschillende jeugdafdelingen dan wordt dit bij de opleidingscommissie neergelegd. De opleidingscommissie regelt dus het aanmelden van de verschillende leerlingen bij de docenten en indien aan de orde, bij de dirigenten van de jeugdafdelingen.

De opleidingscommissie houdt bij welk muziekinstrument en welke lesboeken de leerling bezit. Docenten kunnen bij de opleidingscommissie aangeven wanneer een leerling nieuwe lesboeken nodig heeft, alsmede wanneer een leerling examen kan en wil doen.

De opleidingscommissie regelt vervolgens het aanmelden van leerlingen voor een examen. Alvorens een praktijkexamen te kunnen doen, moet eerst het theorie examen zijn behaald.

Voor alle zaken die met lessen en opleiden te maken hebben kunnen leerlingen, ouders/verzorgers, docenten, dirigenten en uiteraard ook het bestuur en de jeugdcommissie de opleidingscommissie benaderen.