Jeugdcommissie

image1

De jeugdcommissie van muziekvereniging Nieuw Leven bestaat uit een aantal enthousiaste leden, jong en oud (-ere jongeren), die zich bezighouden met alle jeugdleden van de muziekvereniging. Deze jeugdleden kunnen deel uitmaken van de AMV-groep, de jeugdband of het opleidingsorkest. Maar ook jeugdige leden van de harmonie en de malletband vallen onder de categorie “jeugdleden”.

De activiteiten waar de jeugdcommissie zich mee bezig houdt zijn heel divers.  Zo wordt er jaarlijks voor de jeugdleden, die al een instrument bespelen, een leuke activiteit of een muziekkamp georganiseerd. Ook voor de AMV-groep wordt jaarlijks een leuke activiteit bedacht om het seizoen gezellig af te sluiten. Verder is er een jaarlijkse voorspeelochtend, waar alle leerlingen aan mee kunnen doen. Een ochtend met veel diverse optredens voor een groot publiek! Uiteraard zijn er het gehele jaar door nog diverse andere activiteiten en concertjes waar de drie jeugdafdelingen van de muziekvereniging aan deel (kunnen) nemen. Steeds op initiatief- en onder leiding/organisatie van de jeugdcommissie.

Muziekinstrumenten, muziekles en samen leuke dingen doen kosten echter geld en daarom worden er op initiatief van de jeugdcommissie ook verschillende acties bedacht en georganiseerd om de verenigingskas te spekken.

Door een actieve PR (stukjes in kranten, via huis-aan-huis flyers, of middels informatie uitdelen op de scholen) en door kinderen kennis te laten maken met muziek en verschillende muziekinstrumenten, probeert de jeugdcommissie van muziekvereniging Nieuw Leven de bijzondere hobby “muziek maken” en dan vooral het “samen muziek maken” op een positieve manier onder ieders aandacht te brengen.