Bestuur

Bestuursleden 

  • Annet Voorburg,            Voorzitter / dagelijks bestuur

  • Anne Visser,                    Secretaris / dagelijks bestuur

  • Annet Voorburg,            Penningmeester / dagelijks bestuur,                                                        06-40643951

  • Claudia Tankink,            Algemeen lid

  • Marcel Westerink,         Algemeen lid

  • Ina Bijvank,                    Algemeen lid

  • Marian Jansen,              Algemeen lid

  • Hans van Helvoort       Algemeen Lid

Adres Secretariaat Nieuw Leven

De Berken 6
7221 GH Steenderen

secretarisnieuwleven@gmail.com

Adres Penningmeester Nieuw Leven

Olburgseweg 34
7225 NB Olburgen
penningmeesternieuwleven@gmail.com

e-mailadres voorzitter Nieuw Leven

voorzitternieuwlevensteenderen@gmail.com

Algemeen e-mailadres Nieuw Leven

info@nieuwleven-steenderen.nl