Bestuur

Bestuursleden 

  • Hanny Luimes,            Voorzitter / dagelijks bestuur, 06 – 33 716 816

  • Peter de Wit,                Secretaris / dagelijks bestuur

  • Annet Voorburg,         Penningmeester / dagelijks bestuur

  • Marcel Westerink,     Algemeen lid

  • Ina Bijvank,                  Algemeen lid

  • Marian Jansen,            Algemeen lid

 

Adres Secretariaat Nieuw Leven

Dreef 40
6996 BB Drempt
secretarisnieuwleven@gmail.com

 

Adres Penningmeester Nieuw Leven

Olburgseweg 34
7225 NB Olburgen
penningmeesternieuwleven@gmail.com

 

e-mailadres voorzitter Nieuw Leven

voorzitternieuwlevensteenderen@gmail.com

 

Algemeen e-mailadres Nieuw Leven

info@nieuwleven-steenderen.nl