Bestuur

Bestuursleden 

  • Hanny Luimes,            Voorzitter / dagelijks bestuur

  • Marcel Westerink,       Secretaris / dagelijks bestuur

  • Annet Voorburg,         Penningmeester / dagelijks bestuur, 06-40643951

  • Claudia Tankink,        Algemeen lid

  • Heidi Klein Holte,        Algemeen lid

  • Ina Bijvank,                  Algemeen lid

  • Marian Jansen,  Algemeen lid

Adres Secretariaat Nieuw Leven

Kon. Wilhelminastraat 60
7221 CH Steenderen

secretarisnieuwleven@gmail.com

Adres Penningmeester Nieuw Leven

Olburgseweg 34
7225 NB Olburgen
penningmeesternieuwleven@gmail.com

e-mailadres voorzitter Nieuw Leven

voorzitternieuwlevensteenderen@gmail.com

Algemeen e-mailadres Nieuw Leven

info@nieuwleven-steenderen.nl