Geschiedenis

Een stukje geschiedenis betreffende 40 jaar Nieuw Leven
Afkomstig uit een interview met de Gelderlander

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig werd het dagelijks leven van Steenderen voornamelijk bepaald door de agrarische sector. Er was niet veel te beleven in het dorpje. Wel was er al een bloeiend verenigingsleven.We hadden twee plaatselijke muziekverenigingen. Een katholieke ‘St. Cecilia’, en een algemene bestuurslid ‘DSS’, waar ik lid van was. Beide verenigingen kampten met hetzelfde probleem, namelijk een te klein aantal leden. Een sinterklaasoptocht liepen we maar met acht man”, vertelt baritonspeler Gerard Besselink (72). Voorzichtig gingen er stemmen op of een samenvoeging van beide verenigingen geen oplossing zou zijn, maar de achterban had nog te veel bezwaren dat er van een eventuele samengaan wordt afgezien. “We leefden in de beginjaren zeventig, wanneer de tegenstellingen tussen katholiek en algemeen soms nog te groot was”, voegt basspeler Herman Schotman (77) toe. De tijd schrijdt echter voort en de scherpe kantjes van de tegenstellingen tussen katholiek en algemeen verdwijnen langzamerhand. “We zagen in dat een fusie tussen beide muziekverenigingen de enige oplossing was om met vertrouwen de toekomst in te gaan. Dit keer ging ook de achterban mee en werd Nieuw-Leven op 17 december 1976 een feit”, aldus Schotman. “En de samenwerking verliep voortreffelijk”, voegt Besselink nog snel toe.

Vanaf de oprichting ging het de vereniging voor de wind. “Het harmonieorkest was in 1978 vanuit de tweede afdeling opgeklommen naar de ereafdeling van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekgezelschappen. Een mijlpaal”, vertelt Schotman trots. De vereniging bestaat vandaag de dag uit 70 leden. Net als alle andere muziekverenigingen kampt ook Nieuw-Leven met een teruglopend ledenaantal. “Vooral de aanwas bij de jeugd loopt terug en zonder de jeugd heeft een vereniging geen toekomst. Wij maken ons hier we zorgen om, maar zetten alles op alles om de jongeren te enthousiasmeren. Wij gaan op muziekkamp, doen excursies en houden muziekavonden”, legt hobospeler en bestuurslid Jeugdcommissie Hanny Luimes (49) uit.

De muziekvereniging leeft enorm in Steenderen. “Wij vervullen een belangrijke sociale functie in de regio. We treden op bij optochten, feestdagen, geven concerten en soms serenades tijdens huwelijken of ceremonies. Wij stonden klaar voor iedereen en nu is het tijd dat anderen laten zien dat ze ook voor ons klaarstaan en ons jubileumconcert bezoeken”, sluit Besselink af.